Hjem - Lions Aabybro

Menu

Persondata

Persondataforordningen, kendt som GPDR, er din sikkerhed for det fuldkomne overblik over, hvordan Lions Club Aabybro håndterer dine afleverede personlige informationer.

VIGTIG! Afgiv aldrig flere personlige oplysninger end der forespørges. Brug derfor venligst de under fanebladet ”ANSØG LIONSSTØTTE” oplagte skabeloner når du kommunikerer med os.

PROCEDURE! Lions Club Aabybro behandler alle ansøgninger i fortrolighed. Dine oplysninger er derfor i sikrer hænder. Udfyld blot en blanket om støtte og send den til Præsidenten. Afleveres en støtteansøgning, skal det bemærkes, at nærværende procedurer accepteres, hvilket skal fremgå med en dokumentunderskrift af den myndige ansøger eller dennes forældre eller værge. Husk at E-mail er ikke helt sikkert. Alternativt kan blanketten afleveres personligt, eller i præsidentens postkasse. Ved modtagelse digitaliseres støtteansøgningen og lægges straks op i en kodeaflåst mappe på Lions Office. Originalen anonymiseres herefter ved overstregning af personlige data, inden den vedlægges som bilag til kommende dagsorden for bestyrelses- og klubmøde for behandling.

SLETNING! Dine data fjernes på en af følgende to måder. I forbindelse med støttetilsagn gemmes regnskabsbilaget i 5 år. Dette er krævet i henhold til regnskabsloven grundet dokumentationspligt. Herefter slettes din ansøgning og du vil ikke længere fremgå af vores arkiver. Opnås der ikke støttetilsagn slettes dokumentet senest en uge efter klubmødet, hvorpå afslaget blev givet.

Er der supplerende spørgsmål vedr. Lions Club Aabybros håndtering af dine personlige data, kan præsidenten til hver en tid kontaktes på mail aabybro ved lions prik dk

Vi ser frem til at modtage netop din ansøgning. 

Følg Lions